top of page

POWER K  ADDITIVE FUEL

นวัตกรรมช่วยประหยัดน้ำมัน

 

POWER K ประหยัดเชื้อเพลิง

ช่วยประหยัดน้ำมันได้ 8-15%

ช่วยให้การสันดาปของน้ำมันเชื้อเพลิงให้เผาไหม้ได้สมบรูณ์ ลดการปล่อยควันเขม่าก๊าซคาร์บอน

ก๊าซพิษ CO, HC, P-MATTER/NOX 30-50% เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ช่วยบำรุงรักษาและลดความเสื่อมสภาพของเครื่องจักร และเครื่องยนต์ได้

จดลิขสิทธิ์จากประเทศเกาหลี ได้รับการรับรองจากกรมสิ่งแวดล้อม ISO9001, 14001

 

  • ช่วยให้เกิดการกระจายตัวของน้ำมันได้ดีขึ้น เพิ่มศักยภาพในการไหลเวียนของน้ำมันเชื้อเพลิง

  • ถ่ายเทความร้อนไปยังพื้นผิวของเครื่องยนต์ทำให้ไม่เกิดเขม่า ลดการเกิดขบวน การออกซิเดนท์  ช่วยการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ลดการปล่อย CO, HC, Polycyclic organic matter   

  • ป้องกันการเกิดคราบน้ำมันหรือกากตะกอน ช่วยลดปัญหาคราบตะกันอุดตันเครื่องจักรและเครื่องยนต์

  • ลดการเกิดฝุ่นละอองหรือ PM (Particle Matter) ช่วยให้เกิดกระแสไฟในการเดินเครื่องยนต์ได้ดีขึ้น

  • ช่วยทำให้เกิดการประทุในอุณหภูมิระดับต่ำและเผาไหม้อย่างรวดเร็วในกลไกการเผาไหม้ภายในเครื่องยนต์ เพื่อป้องกันการเกิดความร้อนในเครื่องยนต์มากเกินไป

Boiler

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 3-5%

ลดควันดำ เขม่า NOx ลดลง 20%

 

เรือบรรทุกสินค้า เรือประมง เรือเฟอร์รี่

ลดคาร์บอนในเครื่องยนต์และลูกสูบ

ป้องกันการตกตะกรันในถังน้ำมันและสลายตะกรันที่ก้นถังน้ำมัน

ลดอุณหภูมิในเครื่องยนต์ลงได้ 20%

เพิ่มพลังของเครื่องยนต์

ประหยัดน้ำมัน 5%

 

รถบรรทุกขนส่งสินค้า รถโดยสาร รถจักรกลเพื่อการเกษตร

ลดเขม่าและเสียงดังของเครื่องยนต์

ประหยัดน้ำมัน 18-20%

เพิ่มกำลังของเครื่องยนต์

bottom of page