top of page

แท่นแม่เหล็กไฟฟ้าถาวร

Spider Electro Permanant Magnetic Chuck แท่นแม่เหล็กไฟฟ้าถาวร
 • แท่นแม่เหล็กไฟฟ้าถาวรยึดจับชิ้นงาน

 • สำหรับใช้งาน เจาะ ไส เจียร กลึง โดยไม่ต้องใช้ จิ๊กหรือแคม

 • ช่วยร่นระยะเวลาในการทำงานได้คล่องตัวขึ้น

 • ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการติดตั้ง

 • ใช้งานง่าย ไม่ต้องการความชำนาญพิเศษใดๆ

 • เพียงแค่เสียบปลั๊กปล่อยกระแสไฟ และกดปุ่มเมื่อต้องการยึดจับ หรือ ถอดชิ้นงานออก

 • ชิ้นงานจะถูกดูดจับอย่างมั่นคง และปลอดภัย 

 • ด้วยแรงดูดเหมาะสมไม่แรงจนเกินไป แม้กระทั่งชิ้นงานที่บาง และ เล็ก ไม่ทำให้ชิ้นงานโก่งงอ

 • ปรับแรงดูดได้ 6 ระดับ

 • สามารถแยกดูดซ้ายหรือขวาได้อย่างอิสระไม่ต้องรอให้เสร็จพร้อมกัน

 • ไม่ดูดเศษเหล็กที่ตกค้างในร่อง 

bottom of page