top of page

ECO-3000

เครื่องกรองน้ำมันหล่อเย็นโดยใช้พลาสม่า

ECO-3000 เป็นนวัตกรรมใหม่ของเครื่องกรองน้ำหล่อ โดยใช้พลาสมาที่พัฒนาโดยสถาบันวิจัยนิวเคลียร์ฟิวชั่น

 • มีการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และ เชื้อ Escherichia coli ที่เป็นสาเหตุทำให้มีกลิ่นในน้ำมัน

 • สามารถรักษาสภาพน้ำมันได้ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ เจาะ ไส และ เจียร

 • ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ 

ผลประโยชน์ใช้เครื่อง 

ECO-3000

 • กลิ่นภายในโรงงานจะหายไป

 • มันก็จะฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

 • ปรับปรุงคุณภาพการตัดให้ดีขึ้น

 • เพิ่มผลผลิต

 • อายุการใช้งานของน้ำหล่อเย็นเพิ่มขึ้น

 • การสึกหรอของเครื่องมือลดลง และ อายุการใช้งานของเครื่องมือเพิ่มขึ้น

 • สภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้น

 • ปกป้องสุขภาพอันมีค่าของคุณ

การเปลี่ยนแปลง pH และ ความขุ่น

 • น้ำหล่อเย็น: 4 ลิตร

 • เวลาในการทำปฏิกิริยาของพลาสม่า: 10 ถึง 30 นาที

 • วิธีวัดความขุ่น: Near-infrared 90 องศาวิธีการวัดแสงกระจัดกระจาย 

 • เครื่องมือวัดความขุ่น: รุ่น TB-31 (ผู้ผลิต TKK-TOA)

bottom of page